Integritetspolicy

Insamlade personuppgifter behandlas i syfte att kunna informera nuvarande och potentiella uppdragsgivare och samarbetspartners om vår verksamhet. Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Personuppgifterna lagras digitalt på Xec.:s interna servrar, och vi delar dem inte med tredje part.

Samtycket är giltigt tills vidare, och du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Detta gör du genom att kontakta oss på [email protected]. Vi kommer i så fall upphöra att behandla personuppgifter som vi samlat in med stöd av detta samtycke. Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig, och du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.

Team